Jenny S Svebeck

Jenny S-Svebeck

leg psykoterapeut, socionom, handledare och lärare i psykoterapi

Timmermansgränd 3, Stockholm

jenny@stig.in

0731-807618

Om Mig


Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom och medicine magister i psykoterapi med 18 års erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi, med vuxna, ungdomar samt unga vuxna.

Jag har arbetat med utredning, behandling, somatiskt vård samt som chef i privat och offentlig verksamhet.


Min inriktning i psykoterapi är psykodynamisk, ibland med kognitiva inslag.

Utöver psykoterapeutiska metoder har jag specialiserat mig ytterligare inom sexualmedicin/sexologi och psykosomatiska symptom.


Sedan 2015 är JS Svebeck psykoterapi en del av SjöströmSvebeck AB och i januari 2016 flyttade vi från Bastugatan till nya lokaler på Timmermansgränd 3.

JENNY SJÖSTRÖM SVEBECK


SjöströmSvebeck AB

Timmermansgränd 3, Södermalm

Copyright @ All Rights Reserved