Jag erbjuder

JAG ERBJUDER
Orienterande samtal - 3 till 5 samtal där vi tillsammans undersöker dina behov av terapi och dess form.


Psykoterapi - under kortare eller längre tid.

Korttidspsykoterapi - med ett tydligt och avgränsat fokus.

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi - Jag är internationellt certifierad APT™-Therapist, mer info här


Stödjande samtal - där samtalen har mer fokus på att stötta dig, i exempelvis en akut livskris.


Parterapi


Handledning för psykoterapeuter och arbetsgrupper samt konsultationer i arbetsteam.


Sexologisk rådgivning

Mer information finns också på på SjöströmSvebeck AB:s

hemsida.


www.sjostromsvebeck.se

JENNY SJÖSTRÖM SVEBECK


SjöströmSvebeck AB

Timmermansgränd 3, Södermalm

Copyright @ All Rights Reserved