Jenny S Svebeck

Jenny S-Svebeck

leg psykoterapeut, socionom, handledare och lärare i psykoterapi

licenced psychotherapist, supervisor and teacher in psychotherapyTimmermansgränd 3, Stockholm

jenny@stig.in

0731-807618

Jenny S Svebeck är legitimerad psykoterapeut, socionom och medicine magister i psykoterapi med över 20 års erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi, med vuxna, ungdomar samt unga vuxna.

Hon har arbetat med utredning, behandling, somatiskt vård samt som chef i privat och offentlig verksamhet.


Jenny inriktning i psykoterapi är psykodynamisk, affektfokuserad och hon har specialiserat sig inom den psykodynamiska kortidspsykoterapiformen APT (affektfobiterapi) som även har inslag av KBT och andra terapiformer.

Utöver psykoterapeutiska metoder har hon specialiserat sig inom sexualmedicin/sexologi och psykosomatiska symptom.


Sedan 2015 är JS Svebeck psykoterapi en del av bolaget SjöströmSvebeck AB och i januari 2016 flyttade bolaget från Bastugatan till nya lokaler på Timmermansgränd 3.


Jenny S Svebeck is a licenced psychotherapist, master of medicine in psychotherapy and over 20 years experience in treatment and psychotherapy, with adults, youths and young adults. She has been working with assesment, treatment and as a chief in both private and public sector.


Jenny is working with psychodynamic psychotherapy and has specialized in the affect focused method APT (affectphobiatherapy) Jenny has a long experience of sexualmedicine/sexology and psychosomatic symptoms.


Since 2015 JS Svebeck psykoterapi is part of the company SjöströmSvebeck AB and in january 2016 we moved the company office from Bastugatan to Timmermansgränd 3.