Handledning och utbildning/Supervision and education

Handledning

Jenny erbjuder handledning för psykoterapeuter och arbetsgrupper samt konsultationer i arbetsteam.


Jenny är utbildad handledare och lärare och arbetar på Stockholms universtitet, Umeå universitet samt SAPU med undervisning och handledning.


Hon handleder utöver utbildningsterapier inom olika verksamheter som arbetar med samtal, psykoterapi, behandling och utredning som exempelvis ungdomsmottagningar, smärtmottagningar, behandlingshem, socialförvaltningar och sjukhuskuratorer.


Utbildning

Jenny arbetar med undervisning på universitetsutbildningar, workshops nationellt och internationellt i affektfokuserad psykoterapi.

Jenny Co leder CORE training i APT (affektfobiterapi) i Stockholm tillsammans med Kristin Osborn baserad i Boston (Harvard)