Psykoterapi/Psychotherapy

Psykoterapi/Psychotherapy
Orienterande samtal - 1 till 3 samtal där vi tillsammans undersöker dina behov av terapi och dess form

Assesment - 1 till 3 sessions where we togehter investigate your needs of therapy and arrangement


Psykoterapi - under kortare eller längre tid

Psychotherapy - long- or shortterm. 


Korttidspsykoterapi - med ett tydligt och avgränsat fokus

Shortterm psychotherapy with a limited focus.


Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (APT) - Jag är internationellt certifierad APT™-Therapist, mer info här 

Affect focused psychodynamic psychotherapy (APT) info


Stödjande samtal - där samtalen har mer fokus på att stötta dig, i exempelvis en akut livskris.

Supportive councelling


Sexologisk rådgivning

Sexological councelling

Psykoterapi


En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst.

Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar den legitimationsgrundande utbildningen tre år.


Mer information om psykoterapi och psykoterapeuter finns på Riksföreningen PsykoterapiCentrum, RPC www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se