Psykoterapi/Psychotherapy

Psykoterapi/Psychotherapy
Orienterande samtal - 1 till 3 samtal där vi tillsammans undersöker dina behov av terapi och dess form / Assesment - 1 till 3 sessions where we togehter investigate your needs of therapy and arrangement


Psykoterapi - under kortare eller längre tid / Psychotherapy - long- or shortterm. 

Korttidspsykoterapi - med ett tydligt och avgränsat fokus / Shortterm psychotherapy with a limited focus.


Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (APT) - Jag är internationellt certifierad APT™-Therapist, mer info här / Affekt focused psychodynamic psychotherapy (APT) info


Stödjande samtal - där samtalen har mer fokus på att stötta dig, i exempelvis en akut livskris.


Sexologisk rådgivning / Sexological treatment

Psykoterapi


En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst.

Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar den legitimationsgrundande utbildningen tre år.


Mer information om psykoterapi och psykoterapeuter finns på Riksföreningen PsykoterapiCentrum, RPC www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se


Copyright @ All Rights Reserved

JENNY SJÖSTRÖM SVEBECK


SjöströmSvebeck AB

Timmermansgränd 3, Södermalm